پروژه آکادمی نظامی علی الصباح

موقعیت مکانی:کویت

نام پروژه:پروژه آکادمی نظامی علی الصباح

سیستم قالب بندی:قالب دیوار;قالب بندی ستون؛قالب جدول;سیستم تقویت حلقه حلقه؛قالب فولادی؛


زمان ارسال: آوریل-15-2021