پل شماره 6 آئوجیانگ

محل:ونژو، چین

نام پروژه:پل شماره 6 آئوجیانگ

سیستم قالب بندی:قالب قوسی قابل تنظیم؛سیستم صعود


زمان ارسال: آوریل-16-2021