مخزن چالسن

محل: مغولستان داخلی، چین

نام پروژه:مخزن Chaersen

سیستم قالب بندی:قالب تیر چوبی؛سیستم صعود؛سیستم تقویت داربست


زمان ارسال: آوریل-16-2021