پل فنهگانگ

محل:گانگدونگ، چین

نام پروژه:پل فنهگانگ

سیستم قالب بندی:سیستم صعود؛قالب قوسی قابل تنظیم


زمان ارسال: آوریل-16-2021