داربست

  • داربست حلقه دار

    داربست حلقه دار

    داربست حلقه یک سیستم داربست مدولار است که ایمن تر و راحت تر است و می توان آن را به سیستم های 48 میلی متری و سیستم 60 تقسیم کرد.سیستم Ringlock از استاندارد، دفتر کل، مهاربند مورب، پایه جک، سر u و سایر اجزا تشکیل شده است.استاندارد توسط روزت با هشت سوراخ جوش داده می شود که چهار سوراخ کوچک برای اتصال دفتر و چهار سوراخ بزرگ دیگر برای اتصال مهاربند مورب جوش داده می شود.